South African Postal Codes: I

Please type in the city or suburb's name for the postal code that you are looking for

Alphabetic lookup results (252 found)
City Suburb Street Box
TEMBISA IBAXA N/A 1632
MSOBOMVU IBIKA 4961 4961
BUTTERWORTH IBIKA FLATS 4960 N/A
MSOBOMVU IBIKA INDUSTRIAL 4961 4961
MSOBOMVU IBIKA INDUSTRIE 4961 4961
UMZIMKHULU IBISI 3304 N/A
- IDA 5446 N/A
- IDASVALLEI 7609 7600
MAHLABATINI IDLEBE 3865 N/A
IDUTYWA 5000 N/A
SCOTTBURGH IFAFA BEACH 4185 N/A
BRITS IFAFI 260 260
- IGODA 5222 N/A
MANKURWANE IKAGELENG N/A 8345
MAMELODI IKAGENG N/A 122
POTCHEFSTROOM IKAGENG 2525 2539
POTCHEFSTROOM IKAGENG EXT 11 N/A 2539
POTCHEFSTROOM IKAGENG EXT 3 N/A 2539
MAMELODI IKAGENG EXT 3 N/A 122
POTCHEFSTROOM IKAGENG EXT 6 N/A 2539
POTCHEFSTROOM IKAGENG EXT 7 N/A 2539
POTCHEFSTROOM IKAGENG UIT 11 N/A 2539
POTCHEFSTROOM IKAGENG UIT 3 N/A 2539
MAMELODI IKAGENG UIT 3 N/A 122
POTCHEFSTROOM IKAGENG UIT 6 N/A 2539
POTCHEFSTROOM IKAGENG UIT 7 N/A 2539
WITSIESHOEK IKETSETSENG 9878 N/A
BLOEMFONTEIN IKGOMOTSENG 9358 9358
WARRENTON IKHUTSENG 8532 8530
MOSSEL BAY IKHWEZI N/A 6506
MTHATHA IKWEZI N/A 5100
MEADOWLANDS IKWEZI 1853 N/A
MADADENI IKWEZI 2951 N/A
MTHATHA IKWEZI EXT N/A 5100
KHAYELITSHA IKWEZI PARK N/A 7784
MTHATHA IKWEZI UIT N/A 5100
DURBAN NORTH ILALA RIDGE 4021 N/A
STANGER ILEMBE 4459 N/A
QUEENSTOWN ILINGE 5330 5330
MALMESBURY ILINGE LETHU N/A 7300
ADELAIDE ILINGE LETHU 5760 N/A
BISHO ILITHA 5606 5606
KHAYELITSHA ILITHA PARK N/A 7784
UMKOMAAS ILLFRA COMBE 4170 N/A
LADYSMITH ILLING ROAD 3386 N/A
EDENVALE ILLIONDALE N/A 1609
AMANZIMTOTI ILLOVO 4150 4126
JOHANNESBURG ILLOVO N/A 2196
AMANZIMTOTI ILLOVO BEACH 4155 4126
JOHANNESBURG ILLOVO EXT 1 N/A 2196
AMANZIMTOTI ILLOVO GLEN N/A 4126
JOHANNESBURG ILLOVO UIT 1 N/A 2196
GUGULETU IMARIKE 7752 N/A
MIDDELBURG IMBALI 1050 N/A
PIETERMARITZBURG IMBALI 3219 3201
- IMBONGOZI 1333 N/A
KOMATIPOORT IMBUZINI 1343 N/A
- IMDUMENI 2931 N/A
FISH HOEK IMHOFF'S GIFT N/A 7975
HOUT BAY IMIZAMO YETHU N/A 7806
BOKSBURG IMPALA PARK 1472 1459
POTGIETERSRUS IMPALA PARK N/A 601
BOKSBURG IMPALAPARK EXT 1 N/A 1459
BOKSBURG IMPALAPARK UIT 1 N/A 1459
- IMPENDLE 3227 N/A
MAFIKENG IMPERIAL N/A 2745
- IMPUMELELO 2267 N/A
JOHANNESBURG INADAN N/A 2196
DURBAN INANDA 4310 4309
JOHANNESBURG INANDA N/A 2196
JOHANNESBURG INANDA EXT 1 N/A 2196
INANDA INANDA GLEBE 4310 4309
JOHANNESBURG INANDA UIT 1 N/A 2196
INCHANGA 3706 N/A
HAMMARSDALE INCHANGA 3670 N/A
POLOKWANE INDERMARK 717 N/A
STANGER INDIAN VILLAGE N/A 4449
KROONSTAD INDUSTRIA N/A 9499
KNYSNA INDUSTRIA N/A 6571
POLOKWANE INDUSTRIA N/A 699
WORCESTER INDUSTRIA N/A 6850
JOHANNESBURG INDUSTRIA 2042 2093
WELKOM INDUSTRIA 9460 N/A
ODENDAALSRUS INDUSTRIA 9480 N/A
WESSELSBRON INDUSTRIA 9680 N/A
POTCHEFSTROOM INDUSTRIA 2525 N/A
VIRGINIA INDUSTRIA 9430 N/A
POLOKWANE INDUSTRIA EXT 19 N/A 699
POLOKWANE INDUSTRIA EXT 20 N/A 699
JOHANNESBURG INDUSTRIA NORTH N/A 2092
FLORIDA INDUSTRIA NORTH N/A 1709
POLOKWANE INDUSTRIA UIT 19 N/A 699
POLOKWANE INDUSTRIA UIT 20 N/A 699
JOHANNESBURG INDUSTRIA WEST N/A 2093
JOHANNESBURG INDUSTRIA-NOORD N/A 2092
FLORIDA INDUSTRIA-NOORD N/A 1709
JOHANNESBURG INDUSTRIA-WES N/A 2093
SENEKAL INDUSTRIAL AREA N/A 9600
BLOEMFONTEIN INDUSTRIAL AREA N/A 9301
PHUTHADITJHABA INDUSTRIAL AREA N/A 9866
UPINGTON INDUSTRIAL AREA N/A 8801
DANIELSKUIL INDUSTRIAL AREA N/A 8405
OUDTSHOORN INDUSTRIAL AREA N/A 6625
INDUSTRIAL AREA N/A 8601
PLETTENBERG BAY INDUSTRIAL AREA N/A 6600
KNYSNA INDUSTRIAL AREA N/A 6571
KRANSKOP INDUSTRIAL AREA N/A 3268
LICHTENBURG INDUSTRIAL AREA N/A 2740
SWARTRUGGENS INDUSTRIAL AREA N/A 2835
HUMANSDORP INDUSTRIAL AREA N/A 6300
ESHOWE INDUSTRIAL AREA N/A 3815
GRAAFF-REINET INDUSTRIAL AREA N/A 6280
BETHLEHEM INDUSTRIAL AREA 9701 N/A
WELKOM INDUSTRIAL AREA 9460 N/A
SASOLBURG INDUSTRIAL AREA 1947 N/A
CRADOCK INDUSTRIAL AREA N/A 5880
QUEENSTOWN INDUSTRIAL AREA 5320 N/A
UITENHAGE INDUSTRIAL AREA 6230 N/A
GRAHAMSTOWN INDUSTRIAL AREA N/A 6139
PRETORIA WEST INDUSTRIAL AREA N/A 183
PORT ALFRED INDUSTRIAL AREA N/A 6170
ORLANDO INDUSTRIAL PARK N/A 1804
MAFIKENG INDUSTRIAL SITE N/A 2745
HUMANSDORP INDUSTRIELE GEBIED N/A 6300
ESHOWE INDUSTRIELE GEBIED N/A 3815
PHUTHADITJHABA INDUSTRIELE GEBIED N/A 9866
KRANSKOP INDUSTRIELE GEBIED N/A 3268
PRETORIA WEST INDUSTRIELE GEBIED N/A 183
INDUSTRIELE GEBIED N/A 8601
SWARTRUGGENS INDUSTRIELE GEBIED N/A 2835
BETHLEHEM INDUSTRIELE GEBIED 9701 N/A
SASOLBURG INDUSTRIELE GEBIED 1947 N/A
QUEENSTOWN INDUSTRIELE GEBIED 5320 N/A
GRAHAMSTOWN INDUSTRIELE GEBIED N/A 6139
PORT ALFRED INDUSTRIELE GEBIED N/A 6170
GRAAFF-REINET INDUSTRIELE GEBIED N/A 6280
SENEKAL INDUSTRIELE GEBIED N/A 9600
BLOEMFONTEIN INDUSTRIELE GEBIED N/A 9301
UPINGTON INDUSTRIELE GEBIED N/A 8801
OUDTSHOORN INDUSTRIELE GEBIED N/A 6625
PLETTENBERG BAY INDUSTRIELE GEBIED N/A 6600
KNYSNA INDUSTRIELE GEBIED N/A 6571
LICHTENBURG INDUSTRIELE GEBIED N/A 2740
UITENHAGE INDUSTRIELE GEBIED 6230 N/A
GERMISTON INDUSTRIES EAST N/A 1401
GERMISTON INDUSTRIES WEST N/A 1401
GERMISTON INDUSTRIES-OOS N/A 1401
GERMISTON INDUSTRIES-WES N/A 1401
- INDWE 5445 5445
NEWCASTLE INGAGANE 2940 N/A
PUTFONTEIN INGLETHORPE 1513 N/A
NEWCASTLE INGOGO 2944 N/A
MADADENI INGQAYIZIVELE 2957 2957
- INGWAVUMA 3968 N/A
ORLANDO INHLAZANE 1870 N/A
INANDA INKANGALA 4310 N/A
KWAMBONAMBI INKANYEZI 3915 N/A
INANDA INKANYEZI YOKUSA 4310 N/A
PRETORIA INNOVATION HUB 87 N/A
- INTABAZWE N/A 9880
CHATSWORTH INTAKE 4142 N/A
TSAKANE INTERLAND N/A 1550
TSAKANE INTERLAND EXT 1 N/A 1550
TSAKANE INTERLAND UIT 1 N/A 1550
PIET RETIEF INTHUTHUKO 2383 N/A
AMANZIMTOTI INTINYANE 4126 N/A
CHATSWORTH INTUTUKA 4142 N/A
CLARKEBURY INVICTA 5024 N/A
TSOLO INXU DRIFT 5170 N/A
EMPANGENI INYALA PARK N/A 3880
IMPENDLE INZINGA 3227 N/A
SCHWEIZER-RENEKE IPELEGENG 2792 2780
PODIPHATSHWA IPELEGENG 386 N/A
MANKURWANE IPELENG N/A 8345
FOURIESBURG IPOKELLENG N/A 9725
MANKURWANE IPOPENG N/A 8345
FAURESMITH IPOPENG 9978 9978
KAGISANONG IPOPENG 9323 9323
KAGISANONG IPOPENG LOCATION N/A 9323
UMLAZI IRELAND 4089 N/A
PRETORIA IRENE 62 157
PRETORIA IRENE EXT 10 N/A 157
PRETORIA IRENE EXT 39 N/A 157
PRETORIA IRENE EXT 44 N/A 157
OLIFANTSFONTEIN IRENE GLEN 1667 N/A
PRETORIA IRENE UIT 10 N/A 157
PRETORIA IRENE UIT 39 N/A 157
PRETORIA IRENE UIT 44 N/A 157
KLERKSDORP IRENEPARK N/A 2571
RESIDENSIA IRONSIDE 1980 1984
MQANDULI IRONSTONE 5080 N/A
IRVING HEIGHTS N/A 6139
IRVINGHOOGTE N/A 6139
NQUTU ISANDLWANA 3005 N/A
- ISANDO 1600 1609
EDENVALE ISANDOVALE N/A 1609
MOBENI ISIBANI 4088 N/A
PORT ST JOHNS ISILIMELA 5145 N/A
NDWEDWE ISIMINIYA 4342 N/A
MOBENI ISINKONTSHE 4050 N/A
TEMBISA ISIPHETWENI N/A 1632
ISIPINGO 4110 4133
ISIPINGO BEACH 4115 4133
ISIPINGO ISIPINGO HILLS N/A 4133
ISIPINGO ISIPINGO RAIL N/A 4133
GA-SEHUNELO ISITHALANDUE N/A 9323
TEMBISA ISIZIBA EXT N/A 1632
TEMBISA ISIZIBA UIT N/A 1632
DURBAN ISLAND VIEW N/A 4052
PIET RETIEF ISWEPE 2382 N/A
LICHTENBURG ITEKENG 2762 N/A
SOEKMEKAAR ITERELENG 810 N/A
NKANDLA ITHALA 3855 N/A
BRANDFORT ITHOBALLE 9400 N/A
MATATIELE ITSOKOLELE 4730 N/A
- ITSOSENG 164 N/A
MAFIKENG ITSOSENG 2744 2744
ITSOSENG ITSOSENG EXT 2 N/A 2744
MAFIKENG ITSOSENG SONE 3 N/A 2744
ITSOSENG ITSOSENG UIT 2 N/A 2744
MAFIKENG ITSOSENG ZONE 3 N/A 2744
- ITUMELENG 164 N/A
JAGERSFONTEIN ITUMELENG 9974 N/A
ZASTRON ITUMELENG 9950 9950
TEMBISA IVOORPARK 1689 1693
TEMBISA IVOORPARK UIT 1689 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 1 N/A 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 2 1689 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 3 1689 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 4 N/A 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 5 1689 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 6 N/A 1632
TEMBISA IVOORPARK UIT 7 N/A 1632
MOUNT FRERE IVOR'S PRIDE 5090 N/A
TEMBISA IVORY PARK 1689 1693
TEMBISA IVORY PARK EXT 1689 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 1 N/A 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 2 1689 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 3 1689 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 4 N/A 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 5 1689 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 6 N/A 1632
TEMBISA IVORY PARK EXT 7 N/A 1632
POLOKWANE IVY PARK N/A 699
POLOKWANE IVY PARK EXT 19 N/A 699
POLOKWANE IVY PARK UIT 19 N/A 699
POLOKWANE IVYDALE N/A 699
- IXOPO 3276 N/A
UBOMBO IZINESHE 3970 N/A
DURBAN NORTH IZINGA RIDGE 4021 N/A
- IZINGOLWENI 4260 N/A
PORT SHEPSTONE IZOTSHA 4242 N/A