South African Postal Codes: N

Please type in the city or suburb's name for the postal code that you are looking for

Alphabetic lookup results (843 found)
City Suburb Street Box
GOODWOOD N1 CITY 7463 7460
GOODWOOD N1 STAD 7463 7460
OSIZWENI NAAS FARM 2952 N/A
OSIZWENI NAAS PLAAS 2952 N/A
- NABABEEP 8265 8265
- NABOOMSPRUIT 560 560
CHATSWORTH NAGINA 3604 3610
EAST LONDON NAHOON 5210 5241
EAST LONDON NAHOON DAM N/A 5201
EAST LONDON NAHOON VALLEY N/A 5241
EAST LONDON NAHOON VALLEY PARK N/A 5241
CHATSWORTH NAICKERS FARM 4142 N/A
BEACONSFIELD NAIDOO PARK 8315 N/A
- NALEDI 1869 1861
MASHASHANE NALEDI 743 N/A
BETHLEHEM NALEDI 9701 9701
SASOLBURG NALEDI N/A 1947
NALEDI NALEDI CAMP N/A 1861
NALEDI NALEDI EXT 1 N/A 1861
NALEDI NALEDI EXT 2 N/A 1861
NALEDI NALEDI UIT 1 N/A 1861
NALEDI NALEDI UIT 2 N/A 1861
MASHASHANE NALEDI VILLAGE 743 N/A
WITSIESHOEK NAMAHADI 9869 N/A
FRANKFORT NAMAHADI 9830 N/A
PHALABORWA NAMAKGALE 1391 1391
LADYSMITH NAMBITI 3380 3370
KAGISANONG NAMIBIA NORTH 9323 N/A
KAGISANONG NAMIBIA SQUARE 9323 N/A
KAGISANONG NAMIBIA-NOORD 9323 N/A
KAGISANONG NAMIBIAPLEIN 9323 N/A
VANDERBIJLPARK NANASCOL N/A 1911
- NANCEFIELD 904 N/A
PIMVILLE NANCEFIELD 1808 1811
ELDORADOPARK NANCEFIELD EXT 1 N/A 1811
ELDORADOPARK NANCEFIELD HOSTELS N/A 1811
ELDORADOPARK NANCEFIELD INDUSTRIAL SITES N/A 1811
ELDORADOPARK NANCEFIELD UIT 1 N/A 1811
- NAPIER 7270 7270
PIETERMARITZBURG NAPIERVILLE N/A 3201
MIDDELBURG NASARET 1052 1055
PIMVILLE NASHVILLE N/A 1809
PIETERMARITZBURG NATAL UNIVERSITEIT 3296 N/A
PIETERMARITZBURG NATAL UNIVERSITY 3296 N/A
PIETERMARITZBURG NATAL WITNESS 3293 N/A
KATLEHONG NATALSPRUIT N/A 1431
SOMERSET WEST NATURE'S VALLEY N/A 7130
JOHANNESBURG NATURENA 2064 2095
JOHANNESBURG NATURENA EXT 11 2064 2095
JOHANNESBURG NATURENA EXT 13 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA EXT 15 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA EXT 19 2064 2095
NATURENA EXT 21 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA EXT 24 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA EXT 26 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA UIT 11 2064 2095
JOHANNESBURG NATURENA UIT 13 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA UIT 15 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA UIT 19 2064 2095
NATURENA UIT 21 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA UIT 24 N/A 2095
JOHANNESBURG NATURENA UIT 26 N/A 2095
WELKOM NAUDEVILLE N/A 9459
BLOEMFONTEIN NAVAL VIEW N/A 9301
BLOEMFONTEIN NAVALSIG N/A 9301
SILVERTON NAVORSDORP N/A 184
PINETOWN NAZARETH 3600 3610
KATLEHONG NCALA SECTION N/A 1431
- NCALU 3278 N/A
MTHATHA NCAMBEDLANA N/A 5100
PORT ELIZABETH NCANARA 6180 N/A
NCANDU 2946 N/A
NEWCASTLE NCANDU PARK N/A 2940
EAST LONDON NCERA 5265 N/A
BUTTERWORTH NCERANA 4960 N/A
MTHATHA NCISE 5107 N/A
WILLOWVALE NCIZELE 5043 N/A
TSOLO NCOLOSI 5170 N/A
- NCORA 5403 N/A
QUMBU NCOTI 5184 N/A
- NCOTSHANE 3151 N/A
COFIMVABA NCUNCUZO 5380 N/A
HLUHLUWE NCWABAKAZI 3960 N/A
ELANDSKOP NCWADI 3226 N/A
- NDABAKAZI 4962 N/A
MAITLAND NDABENI N/A 7405
MOUNT FRERE NDAKENI 5091 N/A
TSAKANE NDEBELE SECTION N/A 1550
IDUTYWA NDIBELA 5000 N/A
KWADLANGEZWA NDIDA 3886 N/A
NKANDLA NDIKWE 3859 N/A
LUSIKISIKI NDINDINI 4820 N/A
PEDDIE NDLAMBE N/A 6139
EMPANGENI NDLANGUBO 3880 N/A
KWENZEKILE NDLAZI SECTION N/A 1434
MTUBATUBA NDOMBENI 3935 N/A
KRANSKOP NDONDONDWANE 3271 N/A
KWAMBONAMBI NDONDOTHA 3915 N/A
CERES NDULI 6838 6835
GINGINDLOVU NDULINDE 3803 N/A
PORT ST JOHNS NDUMAKUDU 5120 N/A
MKUZE NDUMO 3965 N/A
JOZINI NDUMO 3996 N/A
ESHOWE NDUNDULU 3817 N/A
HIGHFLATS NDWEBU 3306 N/A
HIGHFLATS NDWEBU 1 3306 N/A
HIGHFLATS NDWEBU 2 3306 N/A
- NDWEDWE 4342 N/A
POLOKWANE NEANDERTAL 714 N/A
PORT ELIZABETH NEAVE DGD N/A 6001
PORT ELIZABETH NEAVE TSP N/A 6001
WITBANK NEBO 1059 N/A
NEDERBURG N/A 7646
PAARL NEDERBURGHOOGTE N/A 7646
ERMELO NEDERLANDPARK N/A 2351
EAST LONDON NEEDS CAMP 5201 N/A
- NEILERSDRIF 8862 N/A
NELSPRUIT NEL ACRES 1200 N/A
PRETORIA NELLMAPIUS N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS EXT 10 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS EXT 3 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS EXT 4 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS EXT 6 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS UIT 10 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS UIT 3 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS UIT 4 N/A 122
PRETORIA NELLMAPIUS UIT 6 N/A 122
POTGIETERSRUS NELLY 648 N/A
PEARSTON NELSIG N/A 5860
MEYERTON NELSONIA N/A 1961
BEAUFORT WEST NELSPOORT 6973 6973
- NELSPRUIT 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 10 N/A 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 15 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 2 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 21 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 4 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 5 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 6 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT EXT 9 1200 1201
- NELSPRUIT NORTH 1219 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 10 N/A 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 15 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 2 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 21 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 4 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 5 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 6 1200 1201
NELSPRUIT NELSPRUIT UIT 9 1200 1201
- NELSPRUIT-NOORD 1219 1201
NELSPRUIT NELSVILLE N/A 1201
TSOMO NELVERTON 5400 N/A
PORT ALFRED NEMATO 6173 N/A
OUDTSHOORN NEPON N/A 6625
DURBANVILLE NERINA N/A 7550
LANSDOWNE NERISSA EST N/A 7780
LANSDOWNE NERISSA LGD N/A 7780
KLERKSDORP NESERHOF N/A 2571
IMPENDLE NETHERBY 3228 N/A
GATESVILLE NETREG N/A 7764
PORT ELIZABETH NEW BRIGHTON 6200 6200
NEW BRIGHTON N/A 5780
JOHANNESBURG NEW BRIGHTON N/A 2196
MTHATHA NEW BRIGHTON N/A 5100
QUEENSTOWN NEW BRIGHTON N/A 5319
STEYNSBURG NEW BRIGHTON N/A 5920
DE AAR NEW BRIGHTON N/A 7000
SOMERSET EAST NEW BRIGHTON N/A 5850
VICTORIA WEST NEW BRIGHTON 7070 N/A
JOHANNESBURG NEW CANADA N/A 2093
JOHANNESBURG NEW CENTRE N/A 2001
VAN DYKSDRIF NEW CLYDESDALE 2245 N/A
PHOENIX NEW COTTAGES 4156 4068
NYANGA NEW CROSS ROADS N/A 7750
MARBLE RAY NEW DAWN PARK N/A 4037
GEORGE NEW DAWN PARK N/A 6529
JOHANNESBURG NEW DOORNFONTEIN N/A 2094
BLOEMFONTEIN NEW EAST END N/A 9301
HAMMANSKRAAL NEW EERSTERUS 429 429
SPRINGS NEW ERA N/A 1559
PINETOWN NEW GERMANY 3620 3610
KHAYELITSHA NEW GREEN POINT N/A 7784
DALTON NEW HANOVER 3230 N/A
UMKOMAAS NEW HAVEN 4170 N/A
MOSSEL BAY NEW HOPE TOWN N/A 6506
EERSTE RIVER NEW HORIZON N/A 7100
PLETTENBERG BAY NEW HORIZONS 6606 6600
GAMBLEVILLE NEW KABAH LOC N/A 6241
GRAAFF-REINET NEW LOCATION N/A 6280
WEPENER NEW LOCATION 9944 9944
ZASTRON NEW LOCATION 9950 9950
BETHLEHEM NEW LOCATION N/A 9702
HEILBRON NEW LOCATION N/A 9650
BRANDFORT NEW LOCATION 9400 9400
KLIPPLAAT NEW LOCATION 6255 N/A
PIET RETIEF NEW LOCATION 2380 N/A
SOMERSET WEST NEW MACASSAR VILLAGE N/A 7130
POTCHEFSTROOM NEW MACHAVIE 2529 N/A
BENONI NEW MODDER N/A 1501
WATERKLOOF NEW MUCKLENEUK N/A 181
MTHATHA NEW NEK 5100 N/A
PAARL NEW ORLEANS N/A 7646
KIMBERLEY NEW PARK N/A 8301
RICHMOND NEW PATENI 3782 N/A
ALBERTON NEW REDRUTH N/A 1449
QUEENSTOWN NEW REST N/A 5319
SPRINGS NEW STATE AREAS N/A 1559
MITCHELLS PLAIN NEW TAFELSIG N/A 7785
SOMERSET EAST NEW TOWN N/A 5850
KIMBERLEY NEW TOWNSHIP 8301 8301
QUEENSTOWN NEW VALE N/A 5319
BARBERTON NEW VILLAGE 1300 N/A
BARBERTON NEW VILLAGE EXT 1300 N/A
BARBERTON NEW VILLAGE EXT 1 1300 N/A
BARBERTON NEW VILLAGE UIT 1300 N/A
BARBERTON NEW VILLAGE UIT 1 1300 N/A
MITCHELLS PLAIN NEW WOODLANDS N/A 7785
PAARL NEW YORK N/A 7646
WORCESTER NEW ZWELETEMBA N/A 6850
DARNALL NEWARK 4480 N/A
NEWCASTLE 2940 2940
NEWCASTLE NEWCASTLE INDUSTRIAL AREA 2940 N/A
NEWCASTLE NEWCASTLE INDUSTRIELE GEBIED 2940 N/A
MALMESBURY NEWCLAIRE N/A 7300
JOHANNESBURG NEWCLARE 2112 2093
LANSDOWNE NEWFIELDS N/A 7780
GATESVILLE NEWFIELDS N/A 7764
WELLINGTON NEWHCO N/A 7655
PIETERMARITZBURG NEWHOLME N/A 3201
JOHANNESBURG NEWLANDS N/A 2092
EAST LONDON NEWLANDS 5201 5219
MARBLE RAY NEWLANDS N/A 4037
CAPE TOWN NEWLANDS 7725 7700
PRETORIA NEWLANDS 49 181
BEAUFORT WEST NEWLANDS N/A 6970
MARBLE RAY NEWLANDS EAST N/A 4037
JOHANNESBURG NEWLANDS EXT N/A 2092
PRETORIA NEWLANDS EXT N/A 181
PRETORIA NEWLANDS EXT 1 49 181
PRETORIA NEWLANDS EXT 2 49 181
PRETORIA NEWLANDS EXT 9 49 181
NYANGA NEWLANDS HOSTEL 7750 7750
PRETORIA NEWLANDS UIT N/A 181
JOHANNESBURG NEWLANDS UIT N/A 2092
PRETORIA NEWLANDS UIT 1 49 181
PRETORIA NEWLANDS UIT 2 49 181
PRETORIA NEWLANDS UIT 9 49 181
MARBLE RAY NEWLANDS WEST N/A 4037
MARBLE RAY NEWLANDS-OOS N/A 4037
MARBLE RAY NEWLANDS-WES N/A 4037
ALBERTON NEWMARKET N/A 1449
ALBERTON NEWMARKET PARK N/A 1449
ALBERTON NEWMARKET PARK EXT 1 N/A 1449
ALBERTON NEWMARKET PARK UIT 1 N/A 1449
GUGULETU NEWREST N/A 7750
BUTTERWORTH NEWREST 4960 N/A
POSTMASBURG NEWTON 8420 8420
KIMBERLEY NEWTON N/A 8301
WELLINGTON NEWTON N/A 7655
MAIDSTONE NEWTON 4380 N/A
PORT ELIZABETH NEWTON PARK 6055 6045
BEAUFORT WEST NEWTOWN N/A 6970
STANGER NEWTOWN N/A 4449
JOHANNESBURG NEWTOWN 2113 2001
INANDA NEWTOWN 4310 4309
COOKHOUSE NEWTOWN N/A 5820
CALVINIA NEWTOWN N/A 8190
TONGAAT NEWTOWN 4400 4399
QUEENSTOWN NEWTOWN N/A 5321
FORT BEAUFORT NEWTOWN N/A 5720
INANDA NEWTOWN C 4310 N/A
INANDA NEWTOWN SECTION A 4310 4032
INANDA NEWTOWN SECTION B 4310 4309
INANDA NEWTOWN SECTION C 4310 4309
JOHANNESBURG NEWVILLE 2114 N/A
MTHATHA NGANGELIZWE 5100 5100
- NGCELWANE 5722 N/A
MQANDULI NGCWANGUBA 5085 N/A
ALICE NGCWAZI 5708 N/A
KATLEHONG NGEMA SECTION N/A 1431
UMBUMBULU NGILANYONI 4105 N/A
DUNDEE NGISANA 3000 N/A
TEMBA NGOBI 408 N/A
BUTTERWORTH NGOBOZI 4960 N/A
NELSPRUIT NGODWANA 1209 N/A
VRYHEID NGOME 3111 N/A
BIZANA NGONGOZAYO 4800 N/A
INANDA NGONWENI 4310 N/A
LADY FRERE NGONYAMA 5415 N/A
- NGONYAMENI 4741 N/A
INANDA NGOQOKAZI N/A 4309
- NGOZI 5137 N/A
- NGQELENI 5140 5140
BATHURST NGQESHO N/A 6166
TSOLO NGQUBUSINI 5170 N/A
MQANDULI NGQUNGQU 5081 N/A
IDUTYWA NGQUTURA 5000 N/A
TSOMO NGQWARU 5400 N/A
EDENVILLE NGQWATHA 9535 N/A
IMPENDLE NGUGA 3227 N/A
LADYSMITH NGULA 3378 N/A
RUSLOO NGUNI SECTION N/A 1475
SEKHUKHUNE NGWABE 1058 N/A
THOLONGWE NGWANAMAYA 734 N/A
- NGWANE 5000 N/A
NEBO NGWARITSI 1059 N/A
SAULSPOORT NGWEDING 399 N/A
EMPANGENI NGWELEZANA 3880 N/A
NKANDLA NGWENGWENI 3855 N/A
MDANTSANE NGWENYATHI 5221 5221
COFIMVABA NGXABANGU 5380 N/A
- NGXAKAZA 5609 N/A
MTUNZINI NHLANGENYUKA 3867 N/A
KATLEHONG NHLAPHO SECTION N/A 1431
EDENDALE NHLAZATSHE 3217 3201
VRYHEID NHLAZATSHE 3116 N/A
RICHMOND NHLAZUKA 3783 N/A
NKANDLA NHLOSHANE 3856 N/A
INANDA NHLUNGWANA 4310 4309
MAHLABATINI NHLUNGWANE 3865 N/A
HLABISA NHLWATHI 3937 N/A
- NHLWATHI 3873 N/A
HERCULES NICOMAR N/A 82
PRIESKA NIEKERKSHOOP 8930 8930
ZEERUST NIETVERDIEND 2874 N/A
GRAAFF-REINET NIEU-BETHESDA 6286 N/A
- NIEUVELD 6976 6970
KUILS RIVER NIEUW NOOIENSFONTEIN N/A 7580
- NIEUWOUDTVILLE 8180 8180
- NIGEL 1490 1491
NIGEL NIGEL EXT 1 N/A 1491
NIGEL NIGEL EXT 2 N/A 1491
NIGEL NIGEL UIT 1 N/A 1491
NIGEL NIGEL UIT 2 N/A 1491
KEMPTON PARK NIMRODPARK N/A 1619
PRETORIA NINAPARK 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 1 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 15 N/A 182
NINAPARK NINAPARK EXT 2 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 27 N/A 182
NINAPARK NINAPARK EXT 3 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 32 N/A 182
NINAPARK NINAPARK EXT 5 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 6 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 7 156 182
NINAPARK NINAPARK EXT 8 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 1 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 15 N/A 182
NINAPARK NINAPARK UIT 2 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 27 N/A 182
NINAPARK NINAPARK UIT 3 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 32 N/A 182
NINAPARK NINAPARK UIT 5 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 6 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 7 156 182
NINAPARK NINAPARK UIT 8 156 182
POLOKWANE NIRVANA N/A 699
CONSTANTIA NIRVANA EST N/A 7806
NORTHDENE NIRVANA HILLS 4147 4093
CONSTANTIA NIRVANA LGD N/A 7806
LADISMITH NISSENVILLE N/A 6655
TSOMO NJOMBO 5400 N/A
POLOKWANE NKAMBAKO 883 N/A
BLOOD RIVER NKANDE 3024 N/A
- NKANDLA 3855 N/A
NKANDLA NKANDLA VILLAGE 3855 N/A
LIBODE NKANGA 5162 N/A
MTUBATUBA NKANGALA 3935 N/A
OSIZWENI NKANINI 2952 2952
PIETERMARITZBURG NKANYEZINI 3200 N/A
QUEEN'S MERCY NKAUS 4788 N/A
HOWICK NKELABANTWANA 3246 N/A
REBONE NKIDIKITLANA 639 N/A
MOGWASE NKOGOLWE 398 N/A
GIYANI NKOMO 840 N/A
BERGVILLE NKONYENI 3350 N/A
LETABA NKOWANKOWA 870 870
FLAGSTAFF NKOZO 4810 N/A
ROBERTSON NKQUBELA 6704 6705
WARTBURG NKULULEKO 3233 N/A
BARKLY EAST NKULULEKO N/A 9786
NGQELENI NKUMANDENI 5141 N/A
- NKUMANE 3741 N/A
NDWEDWE NKUMBANYUSWA 4342 N/A
NKANDLA NKUNGUMATHE 3855 N/A
MOUNT FRERE NKUNGWINI 5095 N/A
LUSIKISIKI NKUNZIMBINI 4824 N/A
GIYANI NKURI 858 N/A
ESHOWE NKWALINI 3816 N/A
- NKWAZI 3223 N/A
POTGIETERSRUS NKWE 616 N/A
PORT ALFRED NKWENKWEZINI 6170 N/A
BELLVILLE NOBEL PARK N/A 7530
WORCESTER NOBELPARK N/A 6850
TSOMO NOBOKWE 5402 N/A
KHAYELITSHA NOBUHLE N/A 7784
TUGELA FERRY NOCOMBOSHE 3010 N/A
IDUTYWA NOCWANE 5017 N/A
- NODALANE 4255 N/A
UPINGTON NOENIEPUT 8813 N/A
HAMMANSKRAAL NOKANENG 435 N/A
IDUTYWA NOKOMIS 5007 N/A
BATHURST NOKUKHANYA 6166 6166
MTHATHA NOLABAKAZI N/A 5100
MEYERTON NOLDICK N/A 1961
UNIONDALE NOLL 6462 N/A
PORT NOLLOTH NOLLOTHVILLE 8280 N/A
DURBAN NORTH NOLLSWORTH PARK 4019 N/A
MTHATHA NOMADOLO 5100 N/A
NQAMAKWE NOMAHEYA 4990 N/A
KRANSKOP NOMARANJANA 3272 N/A
- NOMDIYA 3874 N/A
BIZANA NOMLACU 4800 N/A
MOLTENO NOMONDE N/A 5500
GEORGE NOMPUMELELO 6544 N/A
- NOMVALO 5173 N/A
STEYNSBURG NOMZAMO N/A 5920
STRAND NOMZAMO 7144 7140
STRAND NOMZAMO INFORMAL N/A 7140
NQUTU NONDWENI 3137 N/A
- NONGOMA 3950 N/A
KHAYELITSHA NONKQUBELA 7793 7784
- NONKULULEKO 4933 N/A
DARNALL NONOTI LIBRARY 4480 N/A
REBONE NONPARELLA 617 N/A
ALEXANDRIA NONQUBELA LOC 6185 N/A
GUGULETU NONTSIZANA 7750 7750
DE AAR NONZWAKAZI N/A 7000
NONZWAKAZI N/A 5780
KUILS RIVER NOOIENSFONTEIN N/A 7580
KRUGERSDORP NOOITGEDACHT 1747 1739
ORKNEY NOOITGEDACHT 2620 N/A
MATROOSFONTEIN NOOITGEDACHT N/A 7490
POTCHEFSTROOM NOORDBRUG 2522 2531
PORT ELIZABETH NOORDEINDE 6056 6001
EAST LONDON NOORDEINDE N/A 5201
PAARL NOORDER-PAARL 7623 7646
ORLANDO NOORDGESIG N/A 1804
JOHANNESBURG NOORDHANG 2153 2188
JOHANNESBURG NOORDHANG EXT 3 2153 2188
JOHANNESBURG NOORDHANG UIT 3 2153 2188
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL 1739 1739
ALEXANDRIA NOORDHEUWEL N/A 6185
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 1 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 10 1739 N/A
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 11 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 12 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 13 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 14 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 2 1739 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 3 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 4 1756 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 5 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 6 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 7 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 8 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL EXT 9 1739 N/A
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 1 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 10 1739 N/A
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 11 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 12 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 13 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 14 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 2 1739 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 3 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 4 1756 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 5 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 6 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 7 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 8 N/A 1739
KRUGERSDORP NOORDHEUWEL UIT 9 1739 N/A
KROONSTAD NOORDHOEK N/A 9499
BLOEMFONTEIN NOORDHOEK N/A 9301
FISH HOEK NOORDHOEK 7979 N/A
CITRUSDAL NOORDHOEK N/A 7340
PATENSIE NOORDHOEK 6335 N/A
NELSPRUIT NOORDKAAP 1304 N/A
KRUGERSDORP NOORDKRUIN 1756 1739
VANDERBIJLPARK NOORDLOCH N/A 1911
TROMPSBURG NOORDMANVILLE 9913 9913
EMPANGENI NOORDSIG N/A 3880
BLOEMFONTEIN NOORDSTAD 9302 N/A
ASHTON NOORDWES N/A 6715
HALFWAY HOUSE NOORDWYK 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 1 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 10 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 11 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 13 1687 1687
NOORDWYK NOORDWYK EXT 14 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 15 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 16 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 2 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 21 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 23 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 3 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 31 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 33 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 5 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 6 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK EXT 7 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 1 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 10 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 11 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 13 1687 1687
NOORDWYK NOORDWYK UIT 14 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 15 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 16 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 2 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 21 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 23 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 3 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 31 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 33 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 5 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 6 1687 1687
HALFWAY HOUSE NOORDWYK UIT 7 1687 1687
JEFFREYS BAY NOORSEKLOOF 6331 N/A
TOKAI NORFOLK PARK N/A 7945
KEMPTON PARK NORKEM PARK 1631 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK EXT N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK EXT 1 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK EXT 2 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK EXT 3 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK EXT 4 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK UIT N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK UIT 1 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK UIT 2 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK UIT 3 N/A 1618
KEMPTON PARK NORKEM PARK UIT 4 N/A 1618
TAUNG STATION NORLIM 8583 8583
KRAAIFONTEIN NORMANDI N/A 7570
NEWCASTLE NORMANDIEN 2940 N/A
PORT ELIZABETH NORMANVILLE N/A 6059
JOHANNESBURG NORSCOT 2055 2196
SANDTON NORSCOT EXT 1 N/A 2196
SANDTON NORSCOT UIT 1 N/A 2196
EAST LONDON NORTH BANK N/A 5201
DURBAN NORTH BEACH 4063 4001
MTHATHA NORTH CREST N/A 5100
PORT ELIZABETH NORTH END 6056 6001
EAST LONDON NORTH END N/A 5201
PAROW NORTH GATE N/A 7500
BRACKENFELL NORTH PINE N/A 7560
- NORTH RIDING 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING EXT 1 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING EXT 2 2162 2169
- NORTH RIDING EXT 22 N/A 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING EXT 4 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING EXT 6 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING EXT 93 N/A 2194
NORTH RIDING NORTH RIDING UIT 1 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING UIT 2 2162 2169
- NORTH RIDING UIT 22 N/A 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING UIT 4 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING UIT 6 2162 2169
NORTH RIDING NORTH RIDING UIT 93 N/A 2194
CONSTANTIA NORTH SHORE EST N/A 7806
CONSTANTIA NORTH SHORE LGD N/A 7806
BENONI NORTH VILLA N/A 1501
- NORTHAM 360 N/A
HERMANUS NORTHCLIFF N/A 7200
JOHANNESBURG NORTHCLIFF 2115 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 1 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 10 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 11 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 12 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 13 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 14 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 15 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 16 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 17 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 18 N/A 2195
FLORIDA NORTHCLIFF EXT 19 N/A 1709
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 2 N/A 2195
FLORIDA NORTHCLIFF EXT 20 N/A 1709
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 21 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 22 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 23 N/A 2195
FLORIDA NORTHCLIFF EXT 25 N/A 1709
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 26 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 3 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 4 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 5 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 6 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 7 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 8 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF EXT 9 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 1 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 10 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 11 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 12 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 13 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 14 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 15 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 16 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 17 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 18 N/A 2195
FLORIDA NORTHCLIFF UIT 19 N/A 1709
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 2 N/A 2195
FLORIDA NORTHCLIFF UIT 20 N/A 1709
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 21 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 22 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 23 N/A 2195
FLORIDA NORTHCLIFF UIT 25 N/A 1709
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 26 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 3 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 4 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 5 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 6 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 7 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 8 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF UIT 9 N/A 2195
JOHANNESBURG NORTHCLIFF VIEW N/A 2195
PHOENIX NORTHCROFT N/A 4068
PIETERMARITZBURG NORTHDALE N/A 3201
KRUGERSDORP NORTHDALE N/A 1739
TONGAAT NORTHDALE DAM N/A 4399
DURBAN NORTHDENE 4064 4093
VANDERBIJLPARK NORTHDENE N/A 1911
CARLETONVILLE NORTHDENE N/A 2499
QUEENSBURGH NORTHDENE PARK N/A 4093
JOHANNESBURG NORTHERN ACRES N/A 2196
PIETERMARITZBURG NORTHERN PARK N/A 3201
- NORTHGATE EXT 2162 N/A
- NORTHGATE UIT 2162 N/A
JOHANNESBURG NORTHLANDS 2116 N/A
STANGER NORTHLANDS PARK N/A 4449
BENONI NORTHMEAD 1511 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 1 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 14 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 17 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 2 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 3 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 4 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 6 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 7 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 8 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD EXT 9 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 1 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 14 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 17 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 2 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 3 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 4 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 6 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 7 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 8 N/A 1501
BENONI NORTHMEAD UIT 9 N/A 1501
DURBAN NORTHRIDGE PARK 4162 N/A
KIMBERLEY NORTHVIEW N/A 8301
DURBAN NORTHWAY 4065 4051
JOHANNESBURG NORTHWOLD 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 1 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 11 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 12 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 13 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 15 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 17 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 2 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 20 2155 2188
NORTHWOLD NORTHWOLD EXT 21 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 23 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 24 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 4 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 40 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 44 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 5 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 6 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD EXT 8 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 1 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 11 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 12 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 13 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 15 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 17 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 2 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 20 2155 2188
NORTHWOLD NORTHWOLD UIT 21 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 23 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 24 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 4 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 40 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 44 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 5 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 6 2155 2188
JOHANNESBURG NORTHWOLD UIT 8 2155 2188
GERMISTON NORTON N/A 1401
MILNERTON NORTON SQUARE N/A 7441
COLESBERG NORVALSPONT 9797 N/A
MTHATHA NORWOOD N/A 5100
JOHANNESBURG NORWOOD 2117 2192
ELSIES RIVER NORWOOD EST N/A 7490
ELSIES RIVER NORWOOD LGD N/A 7490
PIETERMARITZBURG NOSHEZI 3200 N/A
LIBODE NOTINTSILA 5160 N/A
ESTCOURT NOTTINGHAM ROAD 3280 N/A
ESTCOURT NOTTINGHAMWEG 3280 N/A
- NOUPOORT 5950 5950
KAMIESKROON NOURIVIER 8252 N/A
- NOVA CONSTANTIA N/A 7806
IMPENDLE NOVUKA 3227 N/A
LIBODE NOXOWA 5160 N/A
NIGEL NOYCEDALE N/A 1491
KWAMBONAMBI NOZAMBULA 3915 N/A
PORT SHEPSTONE NQABENI 4682 N/A
NQADU 5020 N/A
MTHATHA NQADU GREAT PLACE 5035 N/A
- NQAMAKWE 4990 N/A
NQAMAKWE NQANCULE 4990 N/A
PINETOWN NQETHO 3651 N/A
COFIMVABA NQOLOZA 5380 N/A
TSOMO NQUMAKALA 5400 N/A
NQUTU 3135 N/A
- NQUTYANA 5119 N/A
GIYANI NSAVULANI 842 N/A
EMPANGENI NSELENI 3882 N/A
HAMMARSDALE NSHONGWENI 3690 N/A
- NSIKAZI 1240 1240
PONGOLA NSILIGWANE 3170 N/A
STANGER NSINGANE 4470 N/A
GINGINDLOVU NSINGWENI 3806 N/A
PINETOWN NSISWAKAZI 3609 N/A
KOMATIPOORT NSIZWANE 1345 N/A
TONGAAT NSUZE 4400 4399
NTABAMHLOPHE 3318 N/A
- NTABANKULU 4816 N/A
NDWEDWE NTABASKOP 4342 N/A
CRADOCK NTABATHEMBA 5365 N/A
NQUTU NTABEBOMVU 3135 N/A
LIBODE NTABENCUKA 5160 N/A
BIZANA NTABENGADLINKOMO 4800 N/A
NDWEDWE NTABENI 4342 N/A
QUMBU NTABODULI 5180 N/A
EMPANGENI NTAMBANANI 3880 N/A
BIZANA NTANGENI 4800 N/A
LINDLEY NTHA N/A 9630
PIETERMARITZBURG NTHUTHUKOVILLE 3200 N/A
NGQELENI NTIBANE 5150 N/A
PORT ST JOHNS NTILE 5120 N/A
ODENDAALSRUS NTLAFATSONG 9476 N/A
BIZANA NTLAMVUKAZI 4800 N/A
QUMBU NTLANGANO N/A 5180
MALUTI NTLANGWINI 4742 N/A
TSHIAWELO NTLANZAME N/A 1818
WILLOWVALE NTLANZINI 5040 N/A
MTHATHA NTLAZA 5114 N/A
FLAGSTAFF NTLENZI 4810 N/A
POLOKWANE NTLOLOANE 776 N/A
BIZANA NTLOZELO 4800 N/A
UMLAZI NTOKOZWENI 4089 4066
UMLAZI NTOKOZWENI F6 4089 N/A
UMLAZI NTOKOZWENI H2 4089 N/A
NTOKOZWENI NTOKOZWENI SECTION F N/A 4066
UMLAZI NTOKOZWENI SECTION Q 4089 4066
UMLAZI NTOKOZWENI SECTION S N/A 4066
UMLAZI NTOKOZWENI SECTION T 4089 4066
FLAGSTAFF NTOLA 4810 N/A
MTUBATUBA NTONDWENI 3935 N/A
MTHATHA NTSAKA 5100 N/A
NQAMAKWE NTSESHA 4990 N/A
EMPANGENI NTSHIDI 3880 N/A
MTHATHA NTSHILINI 5100 N/A
COFIMVABA NTSHINTSHI 5380 N/A
POLOKWANE NTSIMA 711 N/A
IDUTYWA NTSIMBAKAZI 5000 N/A
- NTSIMBINI 5123 N/A
BIZANA NTSINGISI 4800 N/A
TSOMO NTSITO 5400 N/A
MOUNT AYLIFF NTSIZWA 4736 N/A
LUSIKISIKI NTSUBANE 4820 N/A
LIBODE NTSUNDWANE 5160 N/A
CORNELIA NTSWANATSATI 9850 N/A
ZEERUST NTSWELETSOKU 2891 N/A
CATO RIDGE NTUKUSWENI 3680 N/A
ESHOWE NTUMENI 3830 N/A
- NTUNDA 1330 N/A
KRANSKOP NTUNJAMBILI 3282 N/A
MTUNZINI NTUZE 3867 N/A
KWAZIMELE NTUZUMA 4032 N/A
KWAMASHU NTUZUMA 4360 4359
KWAMASHU NTUZUMA E 4032 4359
KWAMASHU NTUZUMA G 4032 4359
KWAMASHU NTUZUMA H 4360 4359
TSOLO NTYWENKA 5170 N/A
ERMELO NUCAM 2355 2355
SPRINGS NUFFIELD N/A 1559
NELSPRUIT NUMBI 1248 N/A
KIMBERLEY NUWE DORPSGEBIED 8301 8301
KHAYELITSHA NUWE GROENPUNT N/A 7784
WORCESTER NUWE LANGERUG N/A 6850
WEPENER NUWE LOKASIE 9944 9944
GRAAFF-REINET NUWE LOKASIE N/A 6280
ZASTRON NUWE LOKASIE 9950 9950
BETHLEHEM NUWE LOKASIE N/A 9702
HEILBRON NUWE LOKASIE N/A 9650
BRANDFORT NUWE LOKASIE 9400 9400
PIET RETIEF NUWE LOKASIE 2380 N/A
KLIPPLAAT NUWE LOKASIE 6255 N/A
POLOKWANE NUWE-SMITSDORP 706 N/A
DARLING NUWEDORP N/A 7345
KIMBERLEY NUWEDORPSGEBIED N/A 8301
CAPE TOWN NUWELAND 7725 7700
BITTERFONTEIN NUWERUS 8201 N/A
QUEENSTOWN NUWERUS N/A 5319
GIYANI NWAMANKENA 915 N/A
GIYANI NWAMANUNGU 932 932
TZANEEN NWAMITWA 871 871
IDUTYWA NXAMAGELE 5000 N/A
PIETERMARITZBURG NXAMALALA 3200 N/A
BUTTERWORTH NXAXO 4960 N/A
ALLANRIDGE NYAKALLONG 9492 9490
BOTHAVILLE NYAKANE 9661 N/A
EAST LONDON NYANDANA 5204 N/A
LIBODE NYANDENI 5164 N/A
CAPE TOWN NYANGA 7755 7750
NYANGA NYANGA EAST N/A 7750
GUGULETU NYANGA JUNCTION 7756 N/A
NYANGA NYANGA-OOS N/A 7750
MAGADLA NYANISO 4751 N/A
QUMBU NYANISWENI 5185 N/A
DUNDEE NYANYADU 3004 N/A
MOUNT FRERE NYEWENI 5096 N/A
NQAMAKWE NYIDLANA 4990 N/A
- NYLPARK 600 N/A
NYLSTROOM 510 510
NYLSTROOM NYLSTROOM EXT 11 510 510
NYLSTROOM NYLSTROOM EXT 8 510 510
NYLSTROOM NYLSTROOM UIT 11 510 510
NYLSTROOM NYLSTROOM UIT 8 510 510
WILLOWVALE NYOKANA 5040 N/A
NELSPRUIT NYONGANE 1249 N/A
MANDENI NYONI 3802 N/A
NQAMAKWE NYULULA 4990 N/A
BUTTERWORTH NYUMAGA 4960 N/A
BOTHAS HILL NYUSWA 3660 N/A
IDUTYWA NYWARA 5000 N/A
SIBASA NZHELELE 993 993
MAHLABATINI NZIMAKAZI 3856 N/A
NDWEDWE NZOKHULAYO 4242 N/A
UMZIMKHULU NZOMBANE 3298 N/A
TSAKANE NZULENI SECTION N/A 1550