South African Postal Codes: U

Please type in the city or suburb's name for the postal code that you are looking for

Alphabetic lookup results (212 found)
City Suburb Street Box
EMPANGENI UBOMBO 3970 N/A
- UGIE 5470 N/A
PRETORIA UIF 52 N/A
- UITENHAGE 6230 6229
MADIKWE UITKYK 2843 N/A
KAREEDOUW UITKYK N/A 6400
KROONSTAD UITSIG N/A 9499
RAVENSMEAD UITSIG N/A 7493
BLOEMFONTEIN UITSIG N/A 9301
WELLINGTON UITSIG N/A 7655
UITSIG N/A 8770
MANCORP MINE UITSIG N/A 8423
UITVAL 3320 N/A
- UITVAL 2921 N/A
DURBANVILLE UITZICHT N/A 7550
KRAAIFONTEIN UITZICHT N/A 7570
UKUMBAAN N/A 4091
- ULCO 8390 8390
ULCO BLOCK N/A 8377
ULCO BLOK N/A 8377
- ULUNDI 3838 N/A
- ULUNDI D 3838 N/A
- ULWAZI 3981 N/A
GRAAFF-REINET UMASIZAKHE N/A 6280
PINETOWN UMBHEDULA 3609 3609
DURBAN UMBILO 4075 4001
AMANZIMTOTI UMBOGINTWINI 4120 4126
- UMBUMBULU 4105 N/A
UMHLANGA ROCKS UMDLOTI BEACH 4350 4319
VERULAM UMDLOTI HEIGHTS 4340 4339
UMDONI 4193 N/A
PENNINGTON UMDONI VILLAGE 4184 N/A
AMANZIMTOTI UMGABABA 4126 N/A
DURBAN UMGENI N/A 4001
HOWICK UMGENI EST N/A 3290
DURBAN NORTH UMGENI HEIGHTS N/A 4051
HOWICK UMGENI LGD N/A 3290
DURBAN NORTH UMGENI PARK 4098 4051
DURBAN NORTH UMGENIHOOGTE N/A 4051
TONGAAT UMHLALI 4390 4390
UMHLANGA ROCKS UMHLANGA MANORS 4021 4319
UMHLANGA ROCKS UMHLANGA RIDGE N/A 4319
- UMHLANGA ROCKS 4320 4319
EMPANGENI UMHLATHUZE N/A 3880
CHATSWORTH UMHLATUZANA 4054 4092
NDWEDWE UMKHUZA 4342 N/A
UMKOMAAS 4170 4170
- UMKOMAAS VALLEY 3742 N/A
HAMMARSDALE UMLAAS ROAD 3730 N/A
HAMMARSDALE UMLAASWEG 3730 N/A
UMLAZI 4031 4066
UMLAZI UMLAZI 5 EXT 2 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI 5 UIT 2 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI A1 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI A2 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI AA 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI C 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI C1 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI C2 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI C3 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI CC 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI D3 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI DX1 4144 N/A
UMLAZI UMLAZI E4 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI E7 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI E9 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI F SECTION 4031 4066
UMLAZI UMLAZI F1 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI F11 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI F2 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI F3 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI F6 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI F9 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI FX6 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI GLEBE 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI GX4 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI GX5 4148 N/A
UMLAZI UMLAZI GX8-9 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI H1 4148 N/A
UMLAZI UMLAZI HX1 4148 N/A
UMLAZI UMLAZI HX14 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI HX17 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI HX4 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI J SECTION N/A 4066
UMLAZI UMLAZI K SECTION N/A 4066
UMLAZI UMLAZI L SECTION N/A 4066
UMLAZI UMLAZI N 4031 4066
UMLAZI UMLAZI NEW VILLAGE 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI P SECTION N/A 4066
UMLAZI UMLAZI Q 4089 4066
UMLAZI UMLAZI S1 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI T 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI V4 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI V6 4089 N/A
UMLAZI UMLAZI W SECTION N/A 4066
UMLAZI UMLAZI WHITE CITY 4031 N/A
UMLAZI UMLAZI Y SECTION N/A 4066
PORT ST JOHNS UMNGAZANA 5120 N/A
PORT ST JOHNS UMNGAZI MOUTH 5120 N/A
TEMBISA UMNONJANENI N/A 1632
TEMBISA UMNONJANENI EXT 5 N/A 1632
TEMBISA UMNONJANENI UIT 5 N/A 1632
NDWEDWE UMSUNDUZE 4342 N/A
CATO RIDGE UMSUNDUZI 3680 N/A
- UMTATA 5099 5100
MTHATHA UMTATA MOUTH 5100 N/A
MTHATHA UMTATA NORTH 5127 N/A
MTHATHA UMTATA-NOORD 5127 N/A
- UMTENTWENI 4235 N/A
TEMBISA UMTHAMBEKA N/A 1632
TEMBISA UMTHAMBEKA EXT 11 N/A 1632
TEMBISA UMTHAMBEKA UIT 11 N/A 1632
DALTON UMVOTI SLOPES 3259 N/A
GREYTOWN UMVOTIKLOOF 3262 N/A
UMVUZANE N/A 3610
ORKNEY UMZIMHLE 2627 N/A
- UMZIMKHULU 3297 N/A
PORT SHEPSTONE UMZIMKULU MILL 4240 N/A
- UMZINTO 4200 N/A
UMZINTO UMZINTO STA 4201 N/A
INANDA UMZINYATHI N/A 4309
UMZUMBE 4225 4225
GUGULETU UNATHI N/A 7750
- UNDERBERG 3257 N/A
BELLVILLE UNIBELL 7539 N/A
STELLENBOSCH UNIEDAL 7612 7600
STELLENBOSCH UNIEPARK N/A 7600
FLORIDA UNIFIED N/A 1709
FLORIDA UNIFIED EXT 4 N/A 1709
FLORIDA UNIFIED UIT 4 N/A 1709
QUEENSTOWN UNIFOUND N/A 5319
JOHANNESBURG UNIGRAY N/A 2197
GERMISTON UNION N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 1 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 10 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 11 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 12 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 13 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 14 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 3 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 4 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 6 N/A 1401
GERMISTON UNION EXT 7 N/A 1401
GERMISTON UNION SETTLEMENTS N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 1 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 10 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 11 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 12 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 13 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 14 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 3 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 4 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 6 N/A 1401
GERMISTON UNION UIT 7 N/A 1401
- UNIONDALE 6460 6460
KAGISANONG UNIQUE HOMES N/A 9323
PRETORIA UNISA 3 N/A
PRETORIA UNISARAND 148 N/A
WELKOM UNISEL 9477 N/A
THABA NCHU UNIT ONE 9783 9783
VEREENIGING UNITAS PARK 1942 1943
VEREENIGING UNITAS PARK EXT 1 N/A 1943
- UNITAS PARK EXT 3 1942 1943
VEREENIGING UNITAS PARK UIT 1 N/A 1943
- UNITAS PARK UIT 3 1942 1943
MTHATHA UNITRA 5117 N/A
BLOEMFONTEIN UNIVERSITAS 9321 9301
BLOEMFONTEIN UNIVERSITAS RIDGE N/A 9301
BLOEMFONTEIN UNIVERSITAS WES N/A 9301
BLOEMFONTEIN UNIVERSITAS WEST N/A 9301
BLOEMFONTEIN UNIVERSITASRIF N/A 9301
WOODSTOCK UNIVERSITEIT LGD N/A 7925
BLOEMFONTEIN UNIVERSITEIT VAN BLOEMFONTEIN N/A 9301
DURBAN UNIVERSITEIT VAN KWAZULU NATAL 4041 N/A
POTCHEFSTROOM UNIVERSITEIT VAN POTCHEFSTROOM N/A 2531
STELLENBOSCH UNIVERSITEITSOORD N/A 7600
WOODSTOCK UNIVERSITY EST N/A 7925
BLOEMFONTEIN UNIVERSITY OF BLOEMFONTEIN N/A 9301
DURBAN UNIVERSITY OF KWAZULU NATAL 4041 N/A
PORT ELIZABETH UNIVERSITY OF PORT ELIZABETH 6031 N/A
POTCHEFSTROOM UNIVERSITY OF POTCHEFSTROOM N/A 2531
- UPINGTON 8800 8801
UPINGTON UPINGTON EXT 12 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON EXT 19 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON EXT 40 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON EXT 41 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON EXT 42 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON UIT 12 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON UIT 19 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON UIT 40 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON UIT 41 N/A 8801
UPINGTON UPINGTON UIT 42 N/A 8801
DORDRECHT UPPER AGNES 5435 N/A
CLAREMONT UPPER CLAREMONT N/A 7708
PIETERMARITZBURG UPPER FERNCLIFFE N/A 3201
COFIMVABA UPPER NCUNCUZO 5380 N/A
EMPANGENI UPPER NSELENI 3884 N/A
TONGAAT UPPER TONGAAT 4402 N/A
COFIMVABA UPPER TSOJANA 5380 N/A
PLUMSTEAD UPPER WYNBERG N/A 7800
KLERKSDORP URANIAVILLE N/A 2571
GEORGE URBANVILLE N/A 6529
POTGIETERSRUS USUTU 624 N/A
- UTHOKOZANI 1346 N/A
KIMBERLEY UTILITY N/A 8301
MASHASHANE UTJANE 743 N/A
MAFIKENG UTLWANANG 2784 N/A
CHRISTIANA UTLWANENG 2680 2680
UTRECHT 2980 2980
POLOKWANE UTSANE 770 N/A
- UVONGO 4270 N/A
KRANSKOP UYAYA 3269 N/A